Αντικείμενο Εξειδίκευση

Αντικείμενο:
Υποθέσεις αστικού, ποινικού και εμπορικού δικαίου.

Εξειδίκευση:
- Τροχαίο ή εργατικό ατύχημα. Αποζημίωση λόγω θανατηφόρου ή σοβαρού τραυματισμού.
- Διερεύνηση περιουσιακής κατάστασης οφειλετών, είσπραξη απαιτήσεων – χρεών.
- Συμβουλευτική δικηγορία.

- Διαμεσολαβήσεις κάθε μορφής.